Sopor på World Expo

Sverige är så bra på sophantering att Sysav i Malmö vill importera mer avfall från utlandet. Att återvinna energi ur soporna genom effektiv förbränning är ett av Sysavs paradnummer och uppmärksammades redan på Världsutställningen i Shanghai 2010 med hjälp av film från Constrictor Vision.

Förra året återvanns 98.5% av det avfall som kom in till Sysavs anläggning i Malmö som material, värme eller energi. Det är ett exempel på hållbar stadsutveckling som är precis det moderna storstäder med växtverk behöver.

Fotografen Marcus Skogström, Pixeltouch Media, och statisten Pernilla Germundsson under inspelningen

Fotograf Marcus Skogström, Pixeltouch Media, och statist Pernilla Germundsson vid inspelningen

Constrictor Visions film, producerad i samarbete med Pixeltouch Media, rullade under World Expo 2010 kontinuerligt i den svenska paviljongen, omväxlande på engelska och mandarinkinesiska.

SE FILMEN > HÄR <

Nu aktualiseras ämnet igen genom debatten kring Sysavs och andra bolags vilja att importera avfall från utlandet, exempelvis Storbritannien, eftersom svenskarna är så bra på sopsortering att mängden brännbart avfall ständigt minskar.

Läs nyhetsartikeln i Sydsvenskan > här < 

Men kapaciteten hos Sysav och deras kollegor är så stor att det krävs ett ständigt tillflöde av sopor för att skapa god ekonomi i hanteringen. I debatten hörs argumentation mot sopimporten av miljömässiga eller rent principiella skäl, men branschföreträdare påpekar att Sverige har spetsteknologi för att ta hand om avfallet på ett miljövänligare sätt än i de flesta andra länder.

#filmare #producent #Sysav #Pixeltouch