Intervjuer på stan med LeeMedia

Hälsar du på din granne? Det var nyckelfrågan i filmjobbet för MKB Fastighet där producenten LeeMedia anlitat Constrictor Vision att göra intervjuerna.

En kylslagen aprildag genomfördes jobbet i samarbete mellan Constrictor Visions Teddy Landén och LeeMedias Simon Klang. Filmen används i allmännyttiga MKB:s kampanj Hälsa på din granne! Det låter väl som en trevlig uppmaning?