Ny skrivarkurs för HSO Skåne

Den sista novemberveckan A.D. 2014 innehåller en rad spännande utmaningar för Constrictor Vision. Bland annat återkommer HSO Skåne som uppdragsgivare och har beställt ytterligare en skrivarkurs, denna gång för hela styrelsen.

Skrivarkurs för HSO Skåne i september

Skrivarkurs för HSO Skåne i Malmö i september

När det första skrivarkursuppdraget kom i september stod följande att läsa på Constrictor Visions sajt: ”Finns givetvis inget mer nervöst än att utföra ett jobb man aldrig tidigare gjort, men tillfredsställelsen efteråt står i direkt proportion till nervositeten inför – om det går bra, vill säga.” Det måste det uppenbarligen ha gjort, för på stående fot beställde HSO Skåne ytterligare en utbildningsdag för den första kursgruppen.

Nöjda kursare från HSO

Nöjda kursare från HSO

Nu är det dags att sätta hela styrelsen på kursbänken för att lära sig mer om  skrivandets ädla konst, allt med utgångspunkt från den klassiska frågeställningen ”Vad är en nyhet?” Härifrån går vi vidare med resonemang – och givetvis praktiska övningsuppgifter – kring nyhetsvärdering, nyhetsartikelns beståndsdelar och givetvis också ren kommunikationsteori kring effektiv publicering på både egna och icke-självägda plattformar. Det övergripande syftet är förstås att vässa förmågan att kommunicera digitalt för HSO Skåne, en paraplyorganisation som samlar en rad större och mindre föreningar för personer med någon form av funktionsnedsättning. 

Ett oerhört roligt moment i kursen är ”Rubriker vi minns” där vi resonerar kring effektiva och slående men samtidigt hundraprocentigt korrekta rubriker sakligt sett. Kanske är Expressens löpsedel från 3 januari 1968 den bästa svenska rubriken någonsin? En vit man hade för första gången någonsin fått ett hjärta transplanterat från en svart man, dessutom i apartheidens Sydafrika. Chefredaktör Sigge Ågren skrev presshistoria den dagen med sitt löp:

SVART HJÄRTA LIKA RÖTT SOM VITT

Det är högst tveksamt om en journalistisk gärning på svenska språket någonsin, förr eller senare, kunnat formulera ett anti-rasistiskt ställningstagande så oerhört drabbande, så rakbladsvasst och utan att lämna utrymme för tveksamheter. Vad tycker ni?

 

#kursledare #skrivarkurs #HSOSkane #nyhetsvärdering #

Moderator på Skånskt Bostadsforum

Återigen har Constrictor Vision och Teddy Landén fått förtroendet av Enheten för strategisk fysisk planering på Region Skåne att vara moderator.  Men den här gången gäller uppdraget inte ”bara” en bostadspolitisk debatt utan att hålla ihop en hel konferensdag i Malmö den 28 november med inriktning på ökat bostadsbyggande: Skånskt Bostadsforum.

Bostadsforum 2014Konferensen blir en avspark för nybildade Skånskt Bostadsnätverk, ett försök att skapa en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne där bostadsbristen är skriande och gapet mellan utbud och människors behov ökar. 10 000-tals bostadssökande tvingas kvar i ett önskat läge: Unga tvingas bo kvar hemma, äldre kan inte flytta från villan till mindre lägenhet, personal med särskild kompetens tvingas tacka nej till jobb på annan ort eftersom inget boende finns att få.

Visserligen visar rykande färsk statistik från SCB  > här <  att cirka 25 900 lägenheter började byggas under de tre första kvartalen 2014, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period året innan, men behovet är flerfaldigt större.

Regionhuset i MalmöVisst är bostadsbyggnadsprocessen komplex och ägs av många olika aktörer, men aktörerna verkar ha fastnat i ett blame game där det mesta är någon annans fel och utvecklingen stannat av. Därför måste lösningen finnas i att bli bättre på att samarbeta och förstå varandra. Så här beskriver arrangörerna själva tanken bakom satsningen:

 

Efter decennier av utredningar och alla-skyller-på-alla är det nu dags att vi tillsammans går från ord till handling och faktiskt gör någonting för att lösa problemen. Region Skåne bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne in till samhandling.

Program för Skånskt Bostadsforum hittar du > här < men vänligen observera att konferensen endast är öppen för utvecklingsaktörer.

#moderator #RegionSkane #Lansstyrelsen #Kommunforbundet #bostadspolitik #bostadsbyggande #Slagthuset

 

Intervjukonsult på Øresundstinget 2014

Produktionsbolaget Colibri i Malmö fortsätter anlita Teddy Landén som intervjuare till sina filmuppdrag för Øresundskomiteen. Under årets inspelning på Øresundstinget rör vi oss dessutom konstant fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark.

Köpenhamn och Langelinie i höstskrud

Köpenhamn och Langelinie i höstskrud

Spelplatsen för 2014 års ting är Scandlines färja Tycho Brahe med hemmahamn i Helsingør. Dagen inleds vid Langeliniehavnen i Köpenhamn för att fortsätta ut på öppet vatten medan Øresundskomiteen sammanträder och tinget därefter öppnas.

I vanlig ordning avhandlas specialämnen i särskilda ”break-out sessions” och filmteamet jobbar sig kontinuerligt igenom ett antal intervjuer med ministrar, borgmästare, kommunalråd och näringslivsprofiler som Frank Jensen, Pia Kinhult, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Sophie Haestorp Andersen. Fokus ligger på tillståndet för integrationen över sundet och hur vi ska komma vidare mot exempelvis en mer integrerad arbetsmarknad med färre gränshinder.

Øesundstinget stora plenum

Øesundstinget stora plenum

Constrictor Vision tackar för förtroendet och ser fram emot fortsatt gott samarbete med Colibris kompetenta medarbetare.

#intervjukonsult #filmproduktion #oresundstinget #Øresundskomiteen #Colibri

Sociala medier i fokus på kurs för HSO

Tar denna text dig ca 60 sekunder att läsa så kommer 3 500 000 inlägg hinna postas på Facebook under samma tid. Detta var en av de insikter Constrictor Vision förmedlade på onsdagen för ett 20-tal kursdeltagare från HSO Skånes medlemsföreningar.

Teddy landén leder HSO-kurs i sociala medier

Teddy Landén leder HSO-kurs i sociala medier

Det finns betydligt fler sociala plattformar att räkna upp än en genomsnittlig läsare hinner stava sig igenom på 60 sekunder, så vi nöjer oss med att räkna upp de namn som stod i fokus. Moderskeppet är förstås Facebook, varifrån väldigt mycket trafik antingen utgår eller löper in från andra plattformar. Till detta kommer naturligtvis andra #somed som Twitter, LinkedIn och det senaste året komet bland svenska användare; Instagram.

Vill du få en insikt i det enorma flödet på internet i allmänhet och #somed i synnerhet? Klicka på den här länken och bered dig på en hisnande resa…

Kurstimmarna på ett hotell i norra Malmö försvann snabbt som en avlöning och en något hes kursledare i form av Teddy Landén fick sitta kvar en ganska lång stund och fortsätta svara på ännu fler frågor från intresserade deltagare. Tillsammans med en rad positiva kommentarer på såväl mail som – förstås! – sociala medier gör detta att vi vågar betrakta kursen som lyckad – och minst lika intressant för kursledaren som för de skönt frågvisa deltagarna.

#somed #kursledare #HSOSkåne #Facebook #Twitter #LinkedIn #Instagram #Malmö