Ny skrivarkurs för HSO Skåne

Den sista novemberveckan A.D. 2014 innehåller en rad spännande utmaningar för Constrictor Vision. Bland annat återkommer HSO Skåne som uppdragsgivare och har beställt ytterligare en skrivarkurs, denna gång för hela styrelsen.

Skrivarkurs för HSO Skåne i september

Skrivarkurs för HSO Skåne i Malmö i september

När det första skrivarkursuppdraget kom i september stod följande att läsa på Constrictor Visions sajt: ”Finns givetvis inget mer nervöst än att utföra ett jobb man aldrig tidigare gjort, men tillfredsställelsen efteråt står i direkt proportion till nervositeten inför – om det går bra, vill säga.” Det måste det uppenbarligen ha gjort, för på stående fot beställde HSO Skåne ytterligare en utbildningsdag för den första kursgruppen.

Nöjda kursare från HSO

Nöjda kursare från HSO

Nu är det dags att sätta hela styrelsen på kursbänken för att lära sig mer om  skrivandets ädla konst, allt med utgångspunkt från den klassiska frågeställningen ”Vad är en nyhet?” Härifrån går vi vidare med resonemang – och givetvis praktiska övningsuppgifter – kring nyhetsvärdering, nyhetsartikelns beståndsdelar och givetvis också ren kommunikationsteori kring effektiv publicering på både egna och icke-självägda plattformar. Det övergripande syftet är förstås att vässa förmågan att kommunicera digitalt för HSO Skåne, en paraplyorganisation som samlar en rad större och mindre föreningar för personer med någon form av funktionsnedsättning. 

Ett oerhört roligt moment i kursen är ”Rubriker vi minns” där vi resonerar kring effektiva och slående men samtidigt hundraprocentigt korrekta rubriker sakligt sett. Kanske är Expressens löpsedel från 3 januari 1968 den bästa svenska rubriken någonsin? En vit man hade för första gången någonsin fått ett hjärta transplanterat från en svart man, dessutom i apartheidens Sydafrika. Chefredaktör Sigge Ågren skrev presshistoria den dagen med sitt löp:

SVART HJÄRTA LIKA RÖTT SOM VITT

Det är högst tveksamt om en journalistisk gärning på svenska språket någonsin, förr eller senare, kunnat formulera ett anti-rasistiskt ställningstagande så oerhört drabbande, så rakbladsvasst och utan att lämna utrymme för tveksamheter. Vad tycker ni?

 

#kursledare #skrivarkurs #HSOSkane #nyhetsvärdering #