Moderatorsuppdrag på bostadspolitisk hearing

På uppdrag av Hyresgästföreningen i Malmö modererar Constrictor Visions Teddy Landén på onsdag en bostadspolitisk hearing med anledning av en ny rapport om den akuta bostadsbristen i större delen av Skåne.

Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk hearing

Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk hearing

Under första halvåret 2012 började färre än 1 000 bostäder byggas totalt i Skåne, trots att behovet är mångdubbelt större enbart i Malmö. I rapporten Bostadsbristens landskap som presenteras på hearingen påtalar Hyresgästföreningen de påtagliga problem som varken marknad eller politiker verkar rå på. Innehållet kommenteras också av bland andra Ilmar Reepalu (S), ordförande i kommunstyrelsen i Malmö.

Hearingen är inte öppen för allmänheten utan till för politiker, fastighetsägare, byggare och andra branschföreträdare. Avslutningsvis kommenterar även Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman innehållet i rapporten.

#moderator #Hyresgästföreningen #bostadsbrist