Nöjd kund bästa reklam

Det är en sann yrkesförmån att ständigt få lära nytt under olika uppdrag. Och det blir förstås ännu roligare när både uppdragsgivaren och konferensdeltagarna frikostigt öser beröm över insatsen. Som efter helgens WOD, World Ostomy Day, där Constrictor Visions Teddy Landén hade förmånen att få leda den nationella svenska Världsstomidagen på Scandic Triangeln i Malmö.

Personligen känner jag att tack vare din medverkan blev dagen ännu bättre än jag någonsin kunde föreställa mig.

Givetvis är det en moderators ständiga strävan att uppnå just detta, om än med varierande resultat, men denna dag kändes ganska klockren. Uppdragsgivaren ILCO Skåne stod som värd för Sverigekonferensen om stomi och tarmrelaterade sjukdomar som ulcerös kolit, Chrohns syndrom och cancer. En rad framstående experter delade med sig av den senaste forskningen och publiken fick många möjligheter att söka svar på svåra frågor.

Väl genomtänkt program, moderator och föreläsare så bra, verklighetsnära och entusiasmerande!

Teddy Landén, moderator på WOD 2015
Teddy Landén, moderator WOD  foto: Matilda Lann, ILCO-magasinet

En av ständigt återkommande diskussioner i dessa sammanhang gäller den skam och de tabun som omgärdar exempelvis stomi. Som en dansk 22-årig kvinna uttryckte det i en artikel i Kvällsposten för en tid sen: Jag har en påse skit på magen. Att i denna kontext, som det så populärt heter, kunna hantera ämnet med avspänd respekt är en ständig balansgång, men också en fantastiskt inspirerande utmaning.

Stomiterapeuterna Anna Forsblom och Karin Blomberg på scen med Teddy Landén.

Stomiterapeuterna Anna Forsblom och Karin Blomberg på scen med Teddy Landén.

Bland talarna fanns framstående forskare som gastroenterologen Marsal från SUS Lund, stomiterapeuter som Anna Forsblom och Karin Blomberg från Malmö (bilden) och sjuksköterskan Martin Hyleborg från Urologen på Universitetssjukhuset i Malmö som specialiserat sig på sexuell dysfunktion efter sjukdom och/eller operation. Den senares avspända, humoristiska och extremt profesionella sätt att ta sig an det ofta så känsliga ämnet, att det inte funkar i sängen, var mycket inspirerande och givande för konferensdeltagarna.

Vuokko Elner, författare till "Livets sköra tråd"

Vuokko Elner, författare till ”Livets sköra tråd”

Sista talare var Vuokko Elner från Göteborg som genomgått tre större operationer och fått dubbelstomi – helt i onödan. När hon första gången sökte för återkommande magsmärtor och så småningom fick en operation, missade läkarna en tumör som sedan växte sig starkare och allt mer elakartad. Hennes starka historia återberättas i boken ”Livets sköra tråd” som starkt rekommenderas för den som vill sätta sig in i hur det kan gå till även i den moderna svenska vården.

WOD 2015 på Scandic Triangeln

WOD 2015 på Scandic Triangeln

Det ingår i moderatorns uppdrag att hantera alla små missöden som kan uppstå under konferensen, exempelvis teknikstrul med bild & ljud eller talare som faller ifrån med kort varsel. Då känns det som en upplyftande bekräftelse att få höra följande från uppdragsgivaren:

Ett stort tack till dig för ett otroligt bra jobb att ”rodda” vår WOD-dag. Proffsig hantering av de små problem som uppstod och alla var mycket nöjda.

#moderator #WOD #ILCO #Världsstomidagen #ConstrictorVision