Offentlig filmpremiär för ”Aktiv!”

Äntligen är det dags för offentlig filmpremiär! Constrictor Visions produktion Aktiv! har under sitt första år efter den officiella förstavisningen på International Sport Conference använts under radarn i opinionsbildande syfte, särskilt bland politiker.

SE FILMEN HÄR! <

Lagom till ISC16 lyfter nu beställaren FIFH Malmö på förlåten och presenterar en film om sex fantastiska unga idrottare med någon form av funktionsnedsättning och vad sporten betytt för deras livskvalitet.

Gänget bakom "Aktiv!" Fr v Teddy Landén, regissör, Josefin Krell, fotboll, Malin Jönsson, simning, Peter Rosenmeier, bordtennis, Fatmir Seremeti, goalball, och sittande Linus Lundgren, elhockey. Ida Rubbmark, rullstolsbasket, saknas på bilden

Gänget bakom ”Aktiv!” Fr v Teddy Landén, regissör, Josefin Krell, fotboll, Malin Jönsson, simning, Peter Rosenmeier, bordtennis, Fatmir Seremeti, goalball, och sittande Linus Lundgren, elhockey. Ida Rubbmark, rullstolsbasket, saknas på bilden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mer info följer på denna sida inom kort.)

#filmare #video #filmproduktion #FIFH #parasport #MalmöOpen

 

Filmpremiär för ”Aktiv!”

Efter en produktionstid på långt över ett år är det på torsdagen äntligen premiär för Constrictor Visions nya film ”Aktiv!”, en film beställd av parasportföreningen FIFH Malmö. Filmen porträtterar sex unga idrottare med funktionsnedsättning, däribland en guldmedaljör från Paralympics, och visas lämpligt nog för första gången på den internationella idrottskonferensen ISC15 i Malmö.

Scen från Constrictors nya film "Aktiv!"

Scen från Constrictors nya film ”Aktiv!” med simmaren Malin Jönsson

Filmen driver tesen att offentligt stöd till handikappidrott, eller parasport som det börjat benämnas, inte bara har ett gott syfte utan också ger pengar tillbaka till skattebetalarna. Idrottsaktiva med funktionsnedsättning upplever generellt mindre smärta och tar därmed mindre mängder smärtstillande, nyttjar den offentliga vården i mindre omfattning och brukar framförallt betydligt färre timmar assistans än inaktiva samhällsmedborgare med likartade funktionsnedsättningar.

Siffrorna har räknats fram av Regionalt Utvecklingscentrum i Eskilstuna med hjälp av Mälardalens högskola och Nyckeltalsinstitutet. De visar att en enda aktiv handikappidrottare sparar in 1,5 miljon kronor för samhället under en femårsperiod(!)

Premiärvisning på ISC2015

Premiärvisning på ISC2015

Beställare av produktionen är FIFH Malmö, Sveriges största parasportförening och arrangör av världens näst största handikappidrottsturnering efter Paralympics, nämligen Malmö Open som inleddes under torsdagen. Redan innan ”Aktiv!” haft premiär beställde FIFH ytterligare en produktion av Constrictor Vision, den fjärde i ordningen, nämligen att filma just Malmö Open och den inledande internationella idrottskonferensen ISC2015 och göra en kort film på detta inför nästa år – ett riktigt bemärkelseår:

2016 firar Malmö Open 40 år och FIFH Malmö 60 år. Då räknar vi med 100-årskalas!

Intervju med Fatmir Seremeti för "Aktiv!"

Intervju med Fatmir Seremeti för ”Aktiv!”

 

#filmare #producent #filmproduktion #FIFH #ConstrictorVision #MO2015 #MalmöOpen #Aktiv!

Sopor på World Expo

Sverige är så bra på sophantering att Sysav i Malmö vill importera mer avfall från utlandet. Att återvinna energi ur soporna genom effektiv förbränning är ett av Sysavs paradnummer och uppmärksammades redan på Världsutställningen i Shanghai 2010 med hjälp av film från Constrictor Vision.

Förra året återvanns 98.5% av det avfall som kom in till Sysavs anläggning i Malmö som material, värme eller energi. Det är ett exempel på hållbar stadsutveckling som är precis det moderna storstäder med växtverk behöver.

Fotografen Marcus Skogström, Pixeltouch Media, och statisten Pernilla Germundsson under inspelningen

Fotograf Marcus Skogström, Pixeltouch Media, och statist Pernilla Germundsson vid inspelningen

Constrictor Visions film, producerad i samarbete med Pixeltouch Media, rullade under World Expo 2010 kontinuerligt i den svenska paviljongen, omväxlande på engelska och mandarinkinesiska.

SE FILMEN > HÄR <

Nu aktualiseras ämnet igen genom debatten kring Sysavs och andra bolags vilja att importera avfall från utlandet, exempelvis Storbritannien, eftersom svenskarna är så bra på sopsortering att mängden brännbart avfall ständigt minskar.

Läs nyhetsartikeln i Sydsvenskan > här < 

Men kapaciteten hos Sysav och deras kollegor är så stor att det krävs ett ständigt tillflöde av sopor för att skapa god ekonomi i hanteringen. I debatten hörs argumentation mot sopimporten av miljömässiga eller rent principiella skäl, men branschföreträdare påpekar att Sverige har spetsteknologi för att ta hand om avfallet på ett miljövänligare sätt än i de flesta andra länder.

#filmare #producent #Sysav #Pixeltouch