Moderatorsuppdrag på BRIO-dag om lek

Den fria leken är väsentlig för våra barns utveckling, men på många håll är den hotad av krympande resurser eller okunskap bland lärare och föräldrar.  Det var temat för det seminarium BRIO bjöd in till idag hos KBU, Kultur för Barn och Unga, på Kulturhuset Mazetti i Malmö, modererat av Constrictor Visions Teddy Landén på uppdrag av kommunikationsbyrån Mannov.

BRIO-seminarium på KBU i Mazettihuset 11 nov 2013

BRIO-seminarium på KBU i Mazettihuset 11 nov

Ny forskning av David Whitebread, utvecklingspsykolog vid klassiska Cambridge och specialist på barns utbildning, visar att den kreativa leken är allt mer hotad i dagens samhälle. På dagens seminarium belönades dr Whitebread med forskningsstipendiet BRIO Prize för sina rön att den fria leken är grundläggande för att stödja utvecklingen av en rad intellektuella, emotionella och sociala förmågor hos barn.

Dagens moderator Teddy Landén samtalade med dr David Whitebread bl a om hans rapport ”The Importance of Play” i vilken han beskriver hur barns kreativa lekande är allt mer hotat till följd av ökad urbanisering, stress inom familjen och förändringar inom skolväsendet. Vuxnas uppfattning om faror leder till ett överbeskyddande mönster som omöjliggör barns lekfulla sätt att själva upptäcka, tänja på gränser och lära sig hantera risker, hävdar dr Whitebread i sin prisbelönta forskning. Han föreslår också ett antal åtgärder som kan motverka denna utveckling.

Några av BRIO:s nyare produkter, men i klassisk stil

Några av BRIO:s nyare produkter i klassisk stil.

I den avslutande paneldebatten, även den på engelska, deltog även dr Eva Hoff, psykolog och forskare vid Lunds universitet i kreativa lärandemiljöer, samt BRIO:s egen marknadschef, Fransciska Kertscher.

#moderator #BRIO #mannov #KBU #mazetti