Moderator på Skånskt Bostadsforum

Återigen har Constrictor Vision och Teddy Landén fått förtroendet av Enheten för strategisk fysisk planering på Region Skåne att vara moderator.  Men den här gången gäller uppdraget inte ”bara” en bostadspolitisk debatt utan att hålla ihop en hel konferensdag i Malmö den 28 november med inriktning på ökat bostadsbyggande: Skånskt Bostadsforum.

Bostadsforum 2014Konferensen blir en avspark för nybildade Skånskt Bostadsnätverk, ett försök att skapa en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne där bostadsbristen är skriande och gapet mellan utbud och människors behov ökar. 10 000-tals bostadssökande tvingas kvar i ett önskat läge: Unga tvingas bo kvar hemma, äldre kan inte flytta från villan till mindre lägenhet, personal med särskild kompetens tvingas tacka nej till jobb på annan ort eftersom inget boende finns att få.

Visserligen visar rykande färsk statistik från SCB  > här <  att cirka 25 900 lägenheter började byggas under de tre första kvartalen 2014, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period året innan, men behovet är flerfaldigt större.

Regionhuset i MalmöVisst är bostadsbyggnadsprocessen komplex och ägs av många olika aktörer, men aktörerna verkar ha fastnat i ett blame game där det mesta är någon annans fel och utvecklingen stannat av. Därför måste lösningen finnas i att bli bättre på att samarbeta och förstå varandra. Så här beskriver arrangörerna själva tanken bakom satsningen:

 

Efter decennier av utredningar och alla-skyller-på-alla är det nu dags att vi tillsammans går från ord till handling och faktiskt gör någonting för att lösa problemen. Region Skåne bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne in till samhandling.

Program för Skånskt Bostadsforum hittar du > här < men vänligen observera att konferensen endast är öppen för utvecklingsaktörer.

#moderator #RegionSkane #Lansstyrelsen #Kommunforbundet #bostadspolitik #bostadsbyggande #Slagthuset