SkD och YA skriver om HGF-debatt

Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda var på plats under tisdagens bostadspolitiska debatt i Skurup, arrangerad av Hyresgästföreningen med Teddy Landén som moderator. Den hetaste potatisen var en eventuell utförsäljning av allmännyttiga bostadsbolaget Skurupshem AB.

Läs Skånskans artikel >här!<    Läs Ystads Allehandas artikel >här!<

Folkets park SkurupDen politiska skiljelinjen vid debatten i Folkets park var tydlig mellan å ena sidan M och FP och å andra sidan samtliga övriga partier, inklusive Kommunens Väl och SD, vars representanter inte kunde se någon poäng ens i en delvis utförsäljning. Debattörerna kunde möjligen enas kring frågan om kommunal bostadsförmedling, en metod som ingen riktigt tror på. Fler detaljer i Skånskans och YA:s artiklar!

#moderator #Hyresgästföreningen #Skurup #SkD #YA

 

Moderatorsuppdrag för HGF

I våras hade Constrictor Visions Teddy Landén nöjet att vara konferencier på Skurups näringslivskväll. Denna tisdag är det dags att återvända till idyllen på Söderslätt för ett uppdrag som moderator i en bostadspolitisk valdebatt arrangerad av Hyresgästföreningen.

logo HGFDet har stormat en del i Skurup på sistone efter en artikel i Skånska Dagbladet som hävdade att Folkpartiet vill sälja ut allmännyttiga bostadsbolaget Skurupshem. Enligt kommunfullmäktiges ordförande Sven Rosengren (FP) så är det inte bara en storm i ett vattenglas utan också en direkt feltolkning av vad som sades på presskonferensen som resulterade i artikeln.

Rosengren är en av debattörerna i tisdagskvällens panel och arrangemanget drar igång klockan 19.00 i Skurups Folkets park.

#moderator #HGF #Skurup #SkD

Moderator + Filmare = Sant

Sista sommarveckan 2014 bjöd en svettig inspelningsdag i Helsingborg. Constrictor Visions Teddy Landén fick sen byta ut filmarkläderna mot skjorta & kavaj för ett uppdrag som moderator för en politisk debatt. Frilanslivet är sällan enformigt.

Teddy Landén modererar politikerpanelen i HRF-debatten

Teddy Landén modererar politikerpanelen i HRF-debatten

Det är alltid en speciell känsla att välkomna en ny kund. Det blir då förstås ännu skönare när vi får välkomna två nya kunder på samma vecka. Moderatorsjobbet var på uppdrag av HRF i Skåne, Hörselskadades Riksförbund, och i debattpanelen satt regionpolitiker från samtliga åtta partier i regionfullmäktige, flera av dem ledamöter i regionstyrelsen och de flesta med koppling till Habilitering- och Hjälpmedelsnämnden.

Debatten gällde systemet med fritt val av hjälpmedel, i det här fallet s k ”hörselcheckar”,  som den styrande femklövern infört. Kraftigt förenklat hävdar Hörselskadades Riksförbund att patienter som ska utprova ny hörapparat på en privat klinik – de flesta audionommottagningar i Skåne är numera utlagda på entreprenad – ofta blir pådyvlade en alltför dyr modell utanför landstingets ordinarie sortiment.

HRF:s ordförande J-P Strömgren inleder.

HRF:s ordförande J-P Strömgren inleder.

Det kan kosta en enskild patient så mycket som 30 000 kronor(!) när hen i de flesta förekommande fall hade klarat sig utmärkt med teknik som ryms inom Region Skånes eget sortiment och ordinarie vårdavgifter, alltså omkring 900 kr. Audionomerna på de privatägda mottagningarna blir i förekommande fall pressade av sina chefer att sälja in hörapparater av märken med koppling till den egna ägarstrukturen – koncernen bakom en hörselmottagning kan mycket väl vara samma som ligger bakom ett visst märke av hörapparat. Detta innebär, enligt kritikerna, att den som söker hörapparat inte bara är patient utan också en presumtiv kund medan audionomen inte bara är en objektiv vårdgivare utan också försäljare. Detta är inte rätt mot någon av dem, hävdar HRF i sin rapport kring fenomenet, Myternas marknad, som finns att läsa >> här <<

* * *

På filmuppdrag hos en kund till Wirtén PR

På filmuppdrag hos en kund till Wirtén PR

Filmproduktionen under den sista augustiveckan rörde sig om ett uppdrag för välkända malmöbyrån Wirtén PR & Kommunikation. Constrictor Vision producerade en film för en digital tidning till en av byråns kunder, ett slags talking head 2.0 att användas istället för en traditionell skriven ledare. Spännande grepp som i skrivande stund verkar falla väl ut.

Nu går Constrictor Vision raskt vidare med redigering av en befintlig filmproduktion, offertering av en skrivarkurs till en större kund samt utformning av en redan beställd skrivar- och kommunikationskurs till HSO Skåne. Som sagt – frilanslivet är sällan enformigt. 🙂

#moderator #filmproduktion #HRF #WirtenPR #ConstrictorVision

Rivstart på höstsäsongen

”When it rains, it pours” säger engelsmännen och Constrictor Vision kan bara hålla med. Efter en kort sommarvila har 2014 års andra halvlek blåst igång rejält med såväl moderatorsuppdrag och filmjobb som utbildningsprojekt och medieträning.

Teddy Landén som moderator för bostadsdebatten på Mötesplats Skåne 2014

Teddy Landén som moderator för bostadsdebatten på Mötesplats Skåne 2014

Redan 15 augusti fick Constrictor Visions Teddy Landén förtroendet av Region Skånes enhet för strategisk fysisk planering att moderera debatt på Mötesplats Skåne 2014 med rubriken Hur kan vi öka bostadsbyggandet och skapa en bättre balans på den skånska bostadsmarknaden? – utmanande och oerhört roligt. Förutom politiker deltog bl a statliga Bostadsplaneringskommittén, näringslivsinitiativet Bokriskommittén, MKB och Hyresgästföreningen. Mer om debatten > här! <

Även sista veckan i augusti genererade ett moderatorsuppdrag, denna gång för HRF, Hörselskadades Riksförbund, men dessförinnan ska videokameran höststädas för ett filmjobb under tisdagen på uppdrag av Wirtén PR & Kommunikation.

I september blir det moderatorsuppdrag för Hyresgästföreningen och filmuppdrag för Svenska Investeringsgruppen. Därefter väntar ett mycket spännande utbildningsuppdrag för HSO Skåne – och parallellt med detta ska Constrictor Visions senaste film för FIFH Malmö färdigställas och levereras.

Constrictor Vision filmade bl a goalball på Malmö Open 2014

Constrictor Vision filmade på Malmö Open 2014

Utöver detta är en medieträning senare under hösten under diskussion med en större uppdragsgivare, vilket vi hoppas landar inom kort, och samtal förs även med en återkommande uppdragsgivare om ett programledaruppdrag i oktober.

Vi är oerhört glada och stolta över detta och kan därför inte avstå från att berätta för er alla – men minns samtidigt en devis som printades på den första T-shirt  redaktör Patrick Ekwall tog fram på 90-talet för TV4 Sportens föregångare, SkåneSporten, på dåvarande TV Skåne där Constrictors Teddy Landén hade sin första anställning på skånsk TV:

Vi skryder ente, vi saar som dé é!

#moderator #producent # #filmare #programledare #intervjukonsult #filmproduktion #kursledare

 

Region Skåne valde Constrictor Vision

Region Skåne arrangerar på fredag 15/8 Mötesplats Skåne, en arena för samtal om viktiga samhällsfrågor ur ett gemensamt skånskt perspektiv. Constrictor Visions Teddy Landén har fått förtroendet att moderera debatten ”Hur kan vi öka bostadsbyggandet och skapa en bättre balans på den skånska bostadsmarknaden?

foto: Skåne Montage AB

foto: Skåne Montage AB

Initiativtagare till debatten på Mötesplats Skåne är Region Skånes enhet för strategisk fysisk planering inom Avdelningen för regional utveckling. Utgångspunkten är att en dysfunktionell bostadsmarknad hämmar Skånes tillväxt och därför berör frågan betydligt fler än bara boende och fastighetsägare.

Bland debattörerna vid Skånehuset finns statliga Bostadsplaneringskommittén, Tillväxtnämnden i Region Skåne, Bokriskommittén, MKB, Hyresgästföreningen och SKL:s Programberedning för ökat bostadsbyggande.

header Mötesplats Skåne

Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi och vill enligt hemsidan samla ”företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne” till samtal om vad vi behöver göra för att nå målen i utvecklingsstrategin Det öppna Skånedetoppnaskane2030

 

 

 

 

#moderator #RegionSkåne #debatt #bostadspolitik

 

 

 

 

Moderatorsuppdrag vid valdebatt för HRF Skåne

Valrörelsen börjar dra igång på allvar och redan nu kommer uppdragsförfrågningar för Constrictor Visions Teddy Landén som moderator för datum så långt fram som i augusti. Senast bokat är ett intressant jobb för HRF, Hörselskadades riksförbund.

HRF webbRegionpolitiker och sakkunniga deltar i debatten på Scandic Triangeln den 30 augusti. Ämnet är olika aspekter inom begreppet Fritt val för brukare av vård och hjälpmedel. Specifikt gäller det frågan om hur systemet med Fritt val påverkar dem som ska välja hörapparat. 

HRF Skåne har fått signaler från många av sina medlemmar och andra brukare att modellen, som än så länge endast finns i Stockholm och Skåne, öppnar för privata aktörer att erbjuda betydligt dyrare hörapparater än dem Region Skåne tillhandahåller för en standardsumma, sk ”hörselcheck”. En lekman kan då ha svårt att stå emot argumentation från en fackman om att de dyrare apparaterna är av betydligt högre kvalitet och kommer ge brukaren en överlägsen hjälpnivå – men till ett betydligt högre pris.

HRF logoDessutom hävdar Hörselskadades riksförbund att audionomerna på de ca 30 mottagningarna i Skåne får dubbla roller, dels som rådgivare och utprovare av hörapparat, dels som säljare av företagets eget sortiment. Till saken hör att de 6-7 företag som är aktörer på området tjänat väldigt lite pengar på att förmedla hörapparater från Region Skånes standardsortiment, men däremot kan ta hem rejäl avans på de egna produkterna. Upplagt för en intressant debatt, som synes!

Moderatorsuppdrag för Hyresgästföreningen i Lund

Inför valet 2010 fick Constrictor Visions Teddy Landén uppdraget av Hyresgästföreningen att moderera en bostadspolitisk debatt i Lund. Till vår stora glädje har uppdragsgivaren nu återkommit med en ny förfrågan inför valet 2014. 

HGF kampanjbild Bygg framtiden

HGF:s kampanjbild ”Bygg framtiden”

Temat denna gång är hur det egentligen blev med de löften kommunpolitikerna avgav i valrörelsen 2010. Hur många nya hyreslägenheter lovade de bygga? Och hur många blev det egentligen? Och viktigast av allt – varför byggs det inte fler hyreslägenheter när bostadsbristen är akut, inte bara för studenterna?

Debatten äger rum i Hildur Sandbergs sal på Folkets hus i Lund lördag 24 maj klockan 15-17 och föregås av torgmöte från klockan 11 på Stortorget. Hyresgästföreningen välkomnar frågeställningar från såväl hyresgäster som intresserad allmänhet och hälsar förstås även välkommen till debatten i Folkets hus.

Det är alltid extra roligt att få förnyat förtroende efter redan genomförda uppdrag. Det är utan tvekan det absolut bästa beviset för att de förväntningar på kunskap och kompetens som uppdragsgivaren hade blivit infriade. Särskilt roligt är det när det gäller ett så komplicerat ämne som bostadspolitik. Vi tänker göra allt för att än en gång leva upp till förväntningarna!

 

Internet i Fokus slår rekord

Konferensen Internet i Fokus i Malmö, med Constrictor Visions Teddy Landén som moderator, slår rekord med över 350 anmälda från Skåne, Småland, Göteborg, Stockholm och t o m Umeå! Sista chansen att boka biljett är fredag 21/3 före kl 18.00. 

Deltagarna på Internet i Fokus på Palladium den 25 mars kommer kunna öka sin kunskap om digital affärsutveckling på såväl sociala medier som egenägda IIF2014 mobilplattformar. Content Marketing, krishantering och rörlig bild som den starkaste informationsbäraren är några av dagens ämnen på konferensen som låter dig gå hem med förnyad inspiration och kunskap om hur du får internet att bli ett välslipat verktyg och en fungerande plattform för ditt varumärke.

Välkomna till anrika Palladium på Södergatan! Beställ biljetter >> HÄR <<

#moderator #internetifokus #Palladium

 

Moderator för HGF-möte

Constrictor Visions Teddy Landén får ännu en gång förtroendet av Hyresgästföreningen att som moderator leda ett möte om bostadspolitik. 

Även om det börjar dra ihop sig till valrörelse detta supervalår handlar det ännu inte om någon bostadspolitisk debatt utan om ett förberedande medlemsmöte på torsdagskvällen med diskussioner och frågor till en expertpanel kring olika aspekter på hyresgästers situation på Malmös bostadsmarknad.

Folkets hus i Malmö

Folkets hus i Malmö

Platsen är Folkets hus vid Olof Palmes plats och uppdragsgivaren Hyresgästföreningen Malmö avd Centrum/Öst. Constrictor tackar för förtroendet och vi ser fram emot ett bra möte.

Moderatorsuppdrag för Internet i Fokus

Constrictor Visions ägare Teddy Landén har återigen fått förtroendet att leda IT-konferensen Internet i Fokus. Eventet på Palladium i Malmö den 25 mars syftar till att vässa företagares framgång på webben.

Bland talarna på Internet i Fokus finns författaren Jackie Kothbauer, personlig varumärkesexpert och krönikör på Resumé, kulturjournalisten Anders Mildner, numera koncept- och innehållsansvarig på Anagram Live och Jennie Hahn von Dorsche, social media manager på Telenor.

Teddy Landén på IIF2013

Teddy Landén på IIF2013

Även på den senaste Internet i Fokus, då på Ystads teater, hade Teddy Landén anlitats som moderator och den direktsända paneldebatten om sociala mediers stresspåverkan på oss alla, bland annat genom andningsuppehåll i mikroformat, så kallad e-apné, går att se här.

Constrictor Vision tackar för förtroendet och vi ser fram emot ännu en intressant dag, denna gång alltså på välkända malmöteatern Palladium. Biljettförsäljning pågår och hemsidan hittar du här!

#moderator #internetifokus #IIF2014 #palladium

Moderatorsuppdrag på BRIO-dag om lek

Den fria leken är väsentlig för våra barns utveckling, men på många håll är den hotad av krympande resurser eller okunskap bland lärare och föräldrar.  Det var temat för det seminarium BRIO bjöd in till idag hos KBU, Kultur för Barn och Unga, på Kulturhuset Mazetti i Malmö, modererat av Constrictor Visions Teddy Landén på uppdrag av kommunikationsbyrån Mannov.

BRIO-seminarium på KBU i Mazettihuset 11 nov 2013

BRIO-seminarium på KBU i Mazettihuset 11 nov

Ny forskning av David Whitebread, utvecklingspsykolog vid klassiska Cambridge och specialist på barns utbildning, visar att den kreativa leken är allt mer hotad i dagens samhälle. På dagens seminarium belönades dr Whitebread med forskningsstipendiet BRIO Prize för sina rön att den fria leken är grundläggande för att stödja utvecklingen av en rad intellektuella, emotionella och sociala förmågor hos barn.

Dagens moderator Teddy Landén samtalade med dr David Whitebread bl a om hans rapport ”The Importance of Play” i vilken han beskriver hur barns kreativa lekande är allt mer hotat till följd av ökad urbanisering, stress inom familjen och förändringar inom skolväsendet. Vuxnas uppfattning om faror leder till ett överbeskyddande mönster som omöjliggör barns lekfulla sätt att själva upptäcka, tänja på gränser och lära sig hantera risker, hävdar dr Whitebread i sin prisbelönta forskning. Han föreslår också ett antal åtgärder som kan motverka denna utveckling.

Några av BRIO:s nyare produkter, men i klassisk stil

Några av BRIO:s nyare produkter i klassisk stil.

I den avslutande paneldebatten, även den på engelska, deltog även dr Eva Hoff, psykolog och forskare vid Lunds universitet i kreativa lärandemiljöer, samt BRIO:s egen marknadschef, Fransciska Kertscher.

#moderator #BRIO #mannov #KBU #mazetti

WP-uppdatering från mobilen(!)

Claes Magnusson berättar om trender inom mobilanvändning

Claes Magnusson på Internet i Fokus 2013

 

Enligt webb- och mobilgurun Claes Magnusson tar de flesta upp mobiltelefonen 150-180 gånger per dag. I tangentens riktning ligger då att vi för effektivitetens skull måste styra allt fler funktioner med mobilen – även uppdatering av hemsidor.

När jag i onsdags hade nöjet att vara moderator för IT-konferensen Internet i Fokus på Ystads teater var MacMeckarnas grundare Claes Magnusson, numera rektor för Malmö Yrkeshögskola, förste talare. Hans faktaspäckade dragning om utvecklingen inom mobilteknologin var bitvis häpnadsväckande och väldigt övertygande vad gäller vikten av att lära sig hantera allt mer av tekniska vardagssysslor via mobilen. (Kolla in Claes föredrag HÄR.)

Yrkesmässigt handlar det bland annat om regelbundna uppdateringar av hemsidor. Constrictors hemsida är byggd i WordPress och givetvis finns en app för WP både till Android och äppelskruttmärket. Detta inlägg är skapat i en Samsung GS3. Varsågoda, här är Constrictors första, men garanterat inte sista, mobilgenererade text. 🙂

#moderator #internetifokus #iif2013

Moderatorsuppdrag på bostadspolitisk hearing

På uppdrag av Hyresgästföreningen i Malmö modererar Constrictor Visions Teddy Landén på onsdag en bostadspolitisk hearing med anledning av en ny rapport om den akuta bostadsbristen i större delen av Skåne.

Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk hearing

Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk hearing

Under första halvåret 2012 började färre än 1 000 bostäder byggas totalt i Skåne, trots att behovet är mångdubbelt större enbart i Malmö. I rapporten Bostadsbristens landskap som presenteras på hearingen påtalar Hyresgästföreningen de påtagliga problem som varken marknad eller politiker verkar rå på. Innehållet kommenteras också av bland andra Ilmar Reepalu (S), ordförande i kommunstyrelsen i Malmö.

Hearingen är inte öppen för allmänheten utan till för politiker, fastighetsägare, byggare och andra branschföreträdare. Avslutningsvis kommenterar även Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman innehållet i rapporten.

#moderator #Hyresgästföreningen #bostadsbrist