Kommunikation för HSO Skåne nytt Constrictoruppdrag

I september hade Constrictor Vision nöjet genomföra den första av två skrivarkursdagar för HSO Skåne, en kursdag som utföll till sådan belåtenhet att ytterligare en kursdag beställdes på stående fot. Nu tar sig Teddy Landén från Constrictor även an rådgivning kring en förbättring av organisationens kommunikationsstrategi.

Nöjda skrivkursare från HSO

Nöjda skrivkursare från HSO

HSO Skåne samlar en rad större och mindre organisationer för personer med någon form av funktionsnedsättning. Redan under skrivarkursens första dag diskuterade vi förstås även ren kommunikationsteori kring publicering på både egna och icke-självägda plattformar. Fokus framöver ligger naturligtvis på hur man skapar långsiktig trovärdighet inom såväl nyhetsförmedling i sitt eget fack som externt opinionsbildande arbete, särskilt mot den offentliga sektorns aktörer.

Arbetsfrukost med Thomas P Olsson, HSO Skåne

Arbetsfrukost med Thomas P Larsson, HSO Skåne

Constrictor Visions kursledare Teddy Landén samarbetar med HSO:s Thomas P Larsson om ett första utkast till redaktionell arbetsorganisation. Logistiken bakom kontinuerlig publikation av artiklar, debattinlägg och krönikor är ett grannlaga arbete. Långsiktig planering krävs för att klara både arbetstoppar och perioder av nyhetstorka. Detta blir något rejält att sätta tänderna i och en mycket stimulerande uppgift för Constrictor som förstås tackar för förtroendet!

#HSOSkåne #kursledare #kommunikation #konsult #kommunikationsstrategi