Inspelning på Rosengård

Arbetet med intervjuer om Malmö stads jämställdhetsarbete går vidare och idag mellanlandade produktionsteamet från Colibri och Constrictor i malmöstadsdelen Rosengård.

Bara ett stenkast från den smått klassiska Falafel No1-vagnen under viadukten vid Rosengårds centrum har en stentrist parkeringsplats omvandlats till aktivitetsyta. Platsen har fått namnet Rosens röda matta efter en allmänt utlyst namntävling och de ungdomar som varit med och tagit fram innehållet och formgivningen är uteslutande tjejer.

aktivitetsytan Rosens röda matta i Rosengård

Aktivitetsytan Rosens röda matta i Rosengård

– Genom att samarbeta tätt med en projektgrupp av enbart flickor och unga kvinnor har innehållet blivit annorlunda än om pojkar varit med, tror projektledaren Moa Björnsson.

Den annars vanliga betoningen på bollsport är borta och platsen bjuder nu istället in till mer socialt häng, bland annat med en scen, loungeytor och vilstolar i genombruten metall. Vinsterna i jämställdhet för stadsdelens invånare har inte bara med själva platsen och dess utformning att göra, menar Björnsson och beskriver hur deltagarna i projektet växt som individer, kreatörer och entreprenörer.

– Här har vi en hel grupp tjejer som kommer att ha alla förutsättningar att vara drivande ledare i vad de än tar för sig i framtiden. Det kommer alla malmöbor till del, inte bara Rosengårdsborna.

Ett drygt dussin filmer om arbetet med jämställdhetsintegrering inom Malmö stads olika förvaltningar kommer att få premiär internt i början av maj, producerade av Colibri Television i samarbete med Constrictor Visions Teddy Landén.

#intervjuare #film #colibri #jamstalldhet #malmostad